Polityka

Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA PLATFORMY www.kosztorysownia.pl

 1. Platforma serwisu www.kosztorysownia.pl (dalej "Platforma"), jest zarządzana przez Autoconsul s.c. z siedzibą w Zakliczynie, ul. Mickiewicza 25, 32-840 Zakliczyn, Polska, (dalej „Administrator”). Przez politykę prywatności rozumiemy zakres zgody, którą użytkownik wyraża. Użytkownik decyduje się wyrazić odpowienid oświadczenie, udziela Administratorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez akceptację Ogólnych Warunków Umowy (dalej „OWU”) i niniejszej Polityki Prywatności dostępnych pod adresem: http://www.kosztorysownia.pl/regulamin oraz http://www.kosztorysownia.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika udzielana w celu przeprowadzenia rejestracji i utrzymania konta w Serwisie, jak również zgodnie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wynikające z przepisu prawa, niezbędne w celu realizacji umowy oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.
 5. Na zasadach określonych poniżej, Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkowników dla zakładania, zarządzania i użytkowania ich kontami na Platformie, zawierania i realizacji umów sprzedaży usług.
 6. Przy rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik podaje takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, regon, nip, płeć, data urodzenia, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody i szczegóły płatności. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji umowy, wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której przekazywane dane osobowe dotyczą.
 7. Dane Użytkowników będą przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach realizowanych przez Administratora, w szczególności w celu utrzymania stałego kontaktu z Użytkownikami.
 8. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, jak również odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez podawania przyczyny. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji i utrzymania konta na Platformie następuje poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@kosztorysownia.pl.
 9. Zmianę danych Użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Użytkownika na Platformie adresu e-mail na adres kontakt@kosztorysownia.pl.
 10. Aby uczynić Serwis jeszcze bardziej atrakcyjną dla Użytkownika, Administrator posługuje się plikami „cookies”. Plik „cookie” to niewielki plik, zawierający łańcuch znaków, który jest wysyłany do komputera Użytkownika podczas przeglądania Platformy. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk doty-czących korzystania przez Użytkownika z Platformy. Dzięki plikowi „cookie” przeglądarka Użytkownika może zostać rozpoznana przez witrynę. Większość używanych przez Administratora „cookies” jest po zakończeniu sesji przez Użytkownika usuwana z jego dysku twardego („session cookies”). Pozostałe pliki „cookies” pozostają na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania komputera podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies”). Wyłączenie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” uniemożliwia korzystanie z Platformy.
 11. Serwis korzysta z różnych systemów monitorowania aktywności Użytkownika w sieci oferowanych przez firmy trzecie, jak np. Google Analytics, tzw. analizy sieci, usługi oferowanej przez Google Inc. Google Analytics posługuje się plikami „cookies”, czyli plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze Użytkownika i umożliwiającymi analizę sposobu korzystania z Platformy. Serwis korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Platformę oraz do oceny jego możliwości technicznych. Administrator używa tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Platformę, by zaaranżować ją w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Platforma była prostsza i bardziej przyjazna w obsłudze.
 12. Informacje generowane przez „cookies” na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika (łącznie z jego adresem IP) przesyłane są m.in. do serwera Google Inc. znajdującego się w USA i przechowywane zgodnie z polityką prywatności firmy Google (dostępnej pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html). Google korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania z Platformy, tworzenia raportów przeznaczonych dla operatorów witryn dotyczących aktywności na stronie oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Platformy oraz z Internetu.
 13. Korzystając z Platformy Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych w zakresie i sposób opisany powyżej i do wyżej wymienionych celów.